Коц Іван Васильович

Викладач ВНТУ

Публікації

Інші (2)

1. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою всіх форм навчання [Текст] / уклад. : Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Н. М. Слободян, О. П. Колісник. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 57 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсових та контрольних робіт з дисципліни «Технічна механіка рідин та газів» для студентів напряму підготовки 0921 – «Будівництво» всіх форм навчання [Текст] : [навчальне видання] / уклад. : И. В. Коц, Т. Ю. Вовк. - 2006. - 53 с.

Книги (3)

1. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка [Текст] : підручник / О. М. Яхно, О. В. Узунов, О. Ф. Луговський, В.А. Ковальов, А.В. Мовчанюк, І.В. Коц, О.П. Губарев, [за ред. О. М. Яхно]. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 711 с. - ISBN 978-966-641-687-5.
2. Риндюк В. І. Математичне моделювання в системному аналізі. Приклади та завдання [Текст] : навчальний посібник / В. І. Риндюк, І. В. Коц, В. О. Приятельчук. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 92 с.
3. Пішенін В. О. Електроніка і мікропроцесорна техніка [Текст]. Частина 1. Елементна база промислової електроніки / В. О. Пішенін, І. В. Коц, Н. В. Нікітіна. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 67 с.

Монографії (4)

1. Коц І. В., Колісник О. П. Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання
2. Бауман К. В. Кавітаційна технологія виготовлення бітумних емульсій [Текст] : монографія / К. В. Бауман, І. В. Коц. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 128 с. - ISBN 978-966-641-546-5.
3. Коц І. В. Насоси з гідравлічним приводом для перекачування високов`язких, агресивних та абразивовмісних середовищ [Текст] : монографія / І. В. Коц, В. В. Петрусь. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2012. – 196 с. - ISBN 978-966-641-497-0.
4. Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин [Текст] / М. Е. Иванов, И. Б. Матвеев, Р. Д. Искович-Лотоцкий [и др.] . - Москва : "Машиностроение", 1977. - 174 с.

Навчальні посібники (4)

1. Риндюк В. І. Математичне моделювання в системному аналізі. Приклади та завдання [Текст] : навчальний посібник / В. І. Риндюк, І. В. Коц, В. О. Приятельчук. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 102 с.
2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Водопостачання та каналізація” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” всіх форм навчання [Текст] / уклад. : І. В. Коц, В. В. Джеджула, К. В. Бауман. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 52 с.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна механіка рідин та газів” для студентів напряму підготовки 0921 – “Будівництво” всіх форм навчання [Текст] / уклад. : І. В. Коц, О. П. Колісник, К. В. Бауман. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 44 с.
4. Риндюк В. І. Математичні методи розв`язання інженерних задач у будівництві [Текст] : [практикум] / В. І. Риндюк, І. В. Коц. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 119 с.

Патенти (114)

1. Пат. 145860 UA, МПК C04B 41/45. Устаткування для циклічного гідротермічного насичення будівельних виробів [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюн (Україна). – № u 2020 04696 ; заявл. 24.07.2020 ; опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1. – 6 с.
2. Пат. 145861 UA, МПК B01D 29/01. Проточний гідродинамічний фільтр з активатором імпульсної дії [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюн (Україна). – № u 2020 04698 , заявл. 24.07.2020 , опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1. – 5 с. : кресл.
3. Пат. 146962 UA, МПК E01C 11/22. Бордюр універсальний [Текст] / С. В. Павлов, В. А. Огородніков, В. П. Башинський, М. І. Побережний, І. В. Коц (Україна). – № u 2020 06860 ; заявл. 26.10.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 4 с. : кресл.
4. Пат. 140195 UA, МПК C04B 41/45. Устаткування для циклічного гідротермічного насичення бетонних та залізобетонних виробів [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюн (Україна). – № u 2019 07557 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3. – 5 с. : кресл.
5. Пат. 140671 UA, МПК B28C 5/12 ; B01F 11/00. Вібраційний змішувач бетонної суміші з гідроприводом [Текст] / І. В. Коц, К. В. Бауман, А. А. Трубаєнко (Україна). – № u 2019 08043 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 5 с. : кресл.
6. Пат. 140764 UA, МПК E01C 5/06. Бруківка з полімеркомпозиційного матеріалу [Текст] / С. В. Павлов, В. А. Огородніков, І. В. Коц, М. І. Побережний (Україна). – № u 2019 08724 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
7. Пат. 142720 UA, МПК C04B 41/45. Спосіб виготовлення бетонополімерних виробів [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюн (Україна). – № u 2019 11894 ; заявл. 13.12.2019 ; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12. – 4 с.
8. Пат. 131322 UA, МПК F04B 43/06. Мембранний насос з гідроприводом [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, В. О. Дрончак, С. М. Бабій (Україна). – № u 2018 07682 , заявл. 09.07.2018 , опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. – 6 с. : кресл.
9. Пат. 122400 UA, МПК C02F 1/34, C02F 103/00. Кавітаційна установка для очищення води [Текст] / І. В. Коц, К. В. Бауман, А. А. Гріщенко (Україна). - № u 2017 05856 ; заявл. 12.06.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
10. Пат. 123921 UA, МПК B65G 47/74. Плужковий вібраційний скидувач стрічкового транспортера [Текст] / І. В. Коц, К. В. Бауман, В. П. Надутий (Україна). - № u 2017 10084 ; заявл. 18.10.2017 ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
11. Пат. 128148 UA, МПК A01F 15/02, E04C 1/00, B27N 3/00. Установка для виготовлення пресованих солом`яних блоків заданої щільністю та геометричних розмірів [Текст] / Г. С. Ратушняк, Ю. С. Бікс, І. В. Коц, А. О. Лялюк (Україна). - № u 2018 01621 ; заявл. 19.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17. - 5 с.
12. Пат. 130431 UA, МПК B07B 1/40, B01D 11/02. Вібраційний екстрактор [Текст] / М. М. Кутняк, І. В. Коц (Україна). – № u201805955 ; заявл. 29.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. – 5 с. : кресл.
13. Пат. 126167 UA, МПК B01D 33/03. Вібраційний фільтр [Текст] / М. М. Кутняк, А. Ю. Грідін, В. Коц (Україна). - № u 2017 12886 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
14. Пат. 129810 UA, МПК B01D 11/02, B07B 1/40. Вібраційний екстрактор [Текст] / М. М. Кутняк, І. В. Коц (Україна). - № u 2018 05977 ; заявл. 29.05.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. - 6 с. : кресл.
15. Пат. 130876 UA, МПК F04B 43/06. Насос гідропривідний мембранного типу [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, В. О. Дрончак, С. М. Бабій (Україна). – № u 2018 07700 ; заявл. 09.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24. – 6 с. : кресл.
16. Пат. 129810 UA, МПК B01D 11/02, B07B 1/40. Вібраційний екстрактор [Текст] / М. М. Кутняк, І. В. Коц (Україна). - № u 2018 05959 ; заявл. 29.05.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. - 5 с. : кресл.
17. Пат. 112937 UA, МПК B28C 5/14. Вібраційний змішувач [Текст] / М. М. Кутняк, І. В. Коц (Україна). - № u201605253 ; заявл. 16.05.2016 ; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
18. Пат. 117380 UA, МПК E02D 5/46. Генератор імпульсів ін`єкційного пристрою для закріплення несучих основ споруд [Текст] / І. В. Коц, О. О.Горюн (Україна). - № u 2017 00084 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
19. Пат. 117371 UA, МПК E02D 5/46. Ін`єктор для закріплення несучих основ споруд з імпульсною подачею суміші [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюн (Україна). - № u 2017 00057 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. - 5 с. : кресл.
20. Пат. 117018 UA, МПК B01D 11/02. Вібраційний екстрактор [Текст] / М. М. Кутняк, І. В. Коц (Україна). - № u 2017 00122 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
21. Пат. 116430 UA, МПК B01F 3/18. Змішувач для сипучих матеріалів [Текст] / М. М. Кутняк, І. В. Коц (Україна). - № u 2016 10671 ; заявл. 24.10.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
22. Пат. 120571 UA, МПК C02F 1/34. Кавітаційна установка для очищення води [Текст] / І. В. Коц, К. В. Бауман, М. М. Кутняк (Україна). - № u 2017 04754 ; заявл. 17.05.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
23. Пат. 103923 UA, МПК B65G 67/48. Перекидна площадка буртоукладчика [Текст] / І. В. Коц , М. М. Кутняк (Україна). - № u201505466 ; заявл. 03.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
24. Пат. 97238 UA, МПК B07B 4/06. Устаткування для сушіння та очищення зерна [Текст] / М. М. Кутняк, І. В. Коц (Україна). - № u201407880 ; заявл. 17.07.2012 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
25. Пат. 97239 UA, МПК B27K 3/08. Установка для імпульсного баротермічного просочування деревини [Текст] / І. В. Коц, І. О. Янчук, О. П. Колісник (Україна). - № u201407922 ; заявл. 14.07.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 5 с. : кресл.
26. Пат. 89402 UA, МПК B02C 19/00. Вібраційний млин з гідроімпульсним приводом [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, О. П. Колісник, В. В. Петрусь (Україна). - № u201309939 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 4 с.
27. Пат. 91402 UA, МПК B65G 27/00. Вібраційний конвеєр для транспортування сипучих матеріалів [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, О. П. Колісник, А. М. Власенко (Україна). - № u201309937 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. - 5 с. : кресл.
28. Пат. 92359 UA, МПК E02D 3/12, E02B 3/16. Спосіб створення протифільтраційної завіси [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201402944 ; заявл. 24.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. - 4 с.
29. Пат. 92360 UA, МПК E02D 5/46. Устаткування для імпульсного ін`єктування сумішей / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, О. П. Колісник (Україна). - № u201402945 ; заявл. 24.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. - 4 с. : кресл.
30. Пат. 95443 UA, МПК C04B 40/00. Пропарювальна камера [Текст] / І. В. Коц, О. П. Колісник, І. О. Янчук (Україна). - № u201407270 ; заявл. 27.06.2014 ; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24. - 5 с. : кресл.
31. Пат. 92360 UA, МПК E02D 5/46. Устаткування для імпульсного ін`єктування сумішей [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, О. П. Колісник (Україна). - № u201402945 ; заявл. 24.03.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. - 4 с. : кресл.
32. Пат. 76404 UA, МПК C22C 5/00, C22C 9/00. Ювелірний сплав на основі золота [Текст] / І. В. Григоренко, І. В. Коц (Україна). - № u201204443 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 5 с.
33. Пат. 76465 UA, МПК B65G 27/00. Вібраційний конвеєр для транспортування сипучих органічних матеріалів [Текст] / І. В. Коц, С. А. Богатчук (Україна). - № u201205867 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
34. Пат. 76466 UA, МПК F26B 17/00. Вертикальна вібраційна сушарка сипучих органічних матеріалів з гідроімпульсним приводом [Текст] / І. В. Коц, С. А. Богатчук (Україна). - № u201205870 ; заявл. 14.05.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
35. Пат. 76923 UA, МПК C04B 40/02. Устаткування для виготовлення будівельних виробів [Текст] / І. В. Коц, І. Н. Дудар, О. П. Колісник (Україна). - № u201207180 ; заявл. 13.06.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 5 с. : кресл.
36. Пат. 76925 UA, МПК B01F 3/10. Спосіб виготовлення бітумних емульсій [Текст] / І. В. Коц, К. В. Бауман (Україна). - № u201207182 ; заявл. 13.06.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 5 с. : кресл.
37. Пат. 77058 UA, МПК F26B 17/10. Термовакуумна вібросушарка сипучих органічних матеріалів [Текст] / І. В. Коц, С. А. Богатчук (Україна). - № u201208812 ; заявл. 17.07.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 5 с. : кресл.
38. Пат. 77059 UA, МПК B65G 27/00. Двомасний вібраційний конвеєр [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, О. П. Колісник (Україна). - № u201208816 ; заявл. 17.07.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
39. Пат. 79358 UA, МПК E02D 3/00, E02D 5/42. Ін`єкційний спосіб укріплення ґрунтів [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201209822 ; заявл. 14.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 4 с.
40. Пат. 79365 UA, МПК F27D 7/00. Рециркуляційна установка аеродинамічного нагріву повітря [Текст] / І. В. Коц, О. П. Колісник, С. А. Богатчук (Україна). - № u201209981 ; заявл. 20.08.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
41. Пат. 81613 UA, МПК E02D 5/46. Ін`єктор для закріплення несучих основ споруд [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201214112 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 4 с. : кресл.
42. Пат. 81614 UA, МПК E02D 3/12. Спосіб закріплення схилів ін`єкцією [Текст] / І. В. Коц, І. П. Гамеляк, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201214113 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 4 с.
43. Пат. 81617 UA, МПК E02D 3/12, E02D 27/34. Спосіб підвищення несучої здатності висячих паль [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201214136 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 4 с.
44. Пат. 81619 UA, МПК F16L 1/028. Ін`єкційний спосіб ремонту ізоляційних покриттів підземних трубопроводів / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201214138 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 4 с.
45. Пат. 81620 UA, МПК F04B 9/00. Розчинонасос із гідроімпульсним приводом [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201214139 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 5 с.
46. Пат. 83365 UA, МПК E02D 3/12, E01B 1/00. Спосіб ремонту земляного полотна [Текст] / І. В. Коц, І. П. Гамеляк, Н. П. Бадьора (Україна). - № u2013 00761 ; заявл. 22.01.2013 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. - 4 с.
47. Пат. 83367 UA, МПК E02D 3/12. Спосіб корегування нерівномірності просідань під будівлями та спорудами на плитному фундаменті [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u2013 00763 ; заявл. 22.01.2013 ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. - 4 с.
48. Пат. 81619 UA, МПК F16L 1/028. Ін`єкційний спосіб ремонту ізоляційних покриттів підземних трубопроводів [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201214138 ; заявл. 11.12.2012 ; опубл. 10.07.2013, Бюл. № 13. - 4 с.
49. Пат. 71744 UA, МПК F04B 43/06. Гідропривідний мембранний насос [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, В. О. Дрончак, А. Є. Мєхєдов, С. М. Бабій (Україна). - № u201200234 ; заявл. 06.01.2012 ; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. - 6 с. : кресл.
50. Пат. 73077 UA, МПК E04G 21/08. Вібраційна трамбівка [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, С. Б. Сторожук (Україна). - № u201202372 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
51. Пат. 73079 UA, МПК B28B 1/093. Ущільнювач ударно-вібраційної дії для формування жорстких бетонних сумішей [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, С. Б. Сторожук (Україна). - № u201202375 ; заявл. 28.02.2012 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. - 5 с. : кресл.
52. Пат. 74702 UA, МПК C22C 5/00, C22C 9/00. Ювелірний сплав на основі золота 585 проби [Текст] / І. В. Григоренко, І. В. Коц (Україна). - № u201204388 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. - 4 с.
53. Пат. 74703 UA, МПК C22C 5/00, C22C 9/00. Ювелірний сплав на основі золота 375 проби [Текст] / І. В. Григоренко, І. В. Коц (Україна). - № u201204389 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. - 4 с.
54. Пат. 74709 UA, МПК C22C 5/00, C22C 9/00. Ювелірний сплав на основі золота [Текст] / І. В. Григоренко, І. В. Коц (Україна). - № u201204444 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. - 4 с.
55. Пат. 74710 UA, МПК C22C 5/00, C22C 9/00. Ювелірний сплав на основі золота [Текст] / І. В. Григоренко, І. В. Коц (Україна). - № u201204446 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. - 4 с.
56. Пат. 58430 UA, МПК B27K 3/08, B27K 3/50. Установка для гідроімпульсного баротермічного просочування органічних матеріалів [Текст] / І. О. Кирилова, І. В. Коц (Україна). - № u201011743 ; заявл. 04.10.2010 ; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7. - 3 с. : кресл.
57. Пат. 63266 UA, МПК E21B 43/20, E21D 20/00. Установка для нагнітання будівельних розчинів в ґрунтовий масив [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201100502 ; заявл. 17.01.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. - 3 с. : кресл.
58. Пат. 46805 UA, МПК F04B 43/06. Гідроприводний насос мембранного типу [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь (Україна). - № u200906398 ; заявл. 19.06.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
59. Пат. 48147 UA, МПК E02D 3/00, E21B 43/16, E21D 20/00. Пристрій для імпульсного нагнітання сумішей в ґрунт основ фундаментів [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, Н. П. Бадьора, В.О. Дрончак (Україна). - № u200909024 ; заявл. 31.08.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
60. Пат. 48270 UA, МПК E01C 19/00. Високопродуктивна кавітаційна установка для приготування бітумних емульсій [Текст] / К. В. Бауман, І. В. Коц, В. В. Швець, О. В. Христич (Україна). - № u200909874 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
61. Пат. 54122 UA, МПК E02D 3/00, E21B 43/16, E21D 20/00. Установка для нагнітання будівельних розчинів в ґрунтовий масив [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201005469 ; заявл. 05.05.2010 ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. - 3 с. : кресл.
62. Пат. 40455 UA, МПК C04B 40/00. Спосіб тепловологісної обробки будівельних виробів [Текст] / О. П. Колісник,, І. В. Коц (Україна). - № u200812911 ; заявл. 05.11.2008 ; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7. - 3 с. : кресл.
63. Пат. 40953 UA, МПК B28B 1/08. Вібраційна площадка для ущільнення [Текст] / І. В. Коц, А. Б. Насіковський (Україна). - № u200814724 ; заявл. 22.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
64. Пат. 40984 UA, МПК B01F 13/00. Вузол диспергування [Текст] / А. А. Борисенко, І. В. Коц, К. В. Бауман, І. П. Гамеляк (Україна). - № u200815036 ; заявл. 26.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8. - 2 с. : кресл.
65. Пат. 45361 UA, МПК F04B 43/06. Гідропривідний мембранний насос [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь (Україна). - № u200904792 ; заявл. 15.05.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
66. Пат. 45422 UA, МПК C04B 40/02. Спосіб виготовлення бетонних опор для садових та виноградних шпалер [Текст] / В. В. Дикий, О. П. Колісник, І. В. Коц, С. Б. Сторожук (Україна). - № u200905576 ; заявл. 01.06.2009 ; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. - 2 с.
67. Пат. 37338 UA, МПК E01C 19/00. Установка для приготування бітумних емульсій [Текст] / А. А. Борисенко, І. В. Коц, К. В. Бауман (Україна). - № u200807653 ; заявл. 04.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.
68. Пат. 29362 UA, МПК F04B 43/06. Гідроприводний мембранний насос [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський (Україна). - № u200710316 ; заявл. 17.09.2007 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
69. Пат. 34892 UA, МПК F04B 43/06. Гідроприводний діафрагмовий насос [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь (Україна). - № u200804106 ; заявл. 01.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. - 4 с. : кресл.
70. Пат. 34894 UA, МПК F04B 43/06. Діафрагмовий насос з гідроприводом [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь (Україна). - № u200804111 ; заявл. 01.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. - 4 с. : кресл.
71. Пат. 34895 UA, МПК F04B 43/06. Мембранний насос з гідравлічним приводом [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь (Україна). - № u200804112 ; заявл. 01.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. - 4 с. : кресл.
72. Пат. 95967 UA, МПК F26B 3/00. Установка для сушіння сировини [Текст] / І. В. Коц, К. В. Бауман (Україна). - № u200805829 ; заявл. 05.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.
73. Пат. 27692 UA, МПК F04B 43/06. Мембранний насос з гідравлічним приводом [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь (Україна). - № u200707409 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 21. - 2 с. : кресл.
74. Пат. 27787 UA, МПК B01F 13/00. Статичний змішувач [Текст] / І. В. Коц, Л. В. Мимрик (Україна). - № u200708352 ; заявл. 20.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 21. - 3 с. : кресл.
75. Пат. 27788 UA, МПК F04B 43/06. Насос мембранного типу з гідравлічним приводом [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, О. С. Штанько, А. Б. Насіковський (Україна). - № u200708355 ; заявл. 20.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 21. - 3 с. : кресл.
76. Пат. 28377 UA, МПК F04B 43/06. Гідропривідний насос мембранного типу [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, О. С. Штанько, А. Б. Насіковський (Україна). - № u200707427 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
77. Пат. 21807 UA, МПК F26B 17/10. Пристрій для сушіння дисперсних матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь, І. І. Ніколайчук, О. С. Штанько, І. В. Коц (Україна). - № u200607073 ; заявл. 26.06.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. - 2 с. : іл.
78. Пат. 21955 UA, МПК A01G 9/14. Теплиця типу "сонячний вегетарій" [Текст] / І. В. Коц, Н. Б. Терновенко, О. П. Сліпенька (Україна). - № u200611434 ; заявл. 30.10.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. - 2 с. : іл.
79. Пат. 23901 UA, МПК F04B 43/06. Мембранний гідропривідний насос [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський (Україна). - № u200701165 ; заявл. 05.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
80. Пат. 26734 UA, МПК F26B 17/10. Агрегат для вібраційного сушіння [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц, М. Ф. Друкований, В. В. Петрусь (Україна). - № u200703562 ; заявл. 02.04.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 3 с. : кресл.
81. Пат. 26498 UA, МПК C02F 5/00. Вібросиловий канавокопач [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, О. І. Ободянська (Україна). - № u200705203 ; заявл. 11.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. - 3 с. : кресл.
82. Пат. 24535 UA, МПК F26B 17/10. Пристрій для вібраційного сушіння [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц, М. Ф. Друкований, В. В. Петрусь, О. Ю. Дец (Україна). - № u200613070 ; заявл. 11.12.2006 ; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. - 3 с. : кресл.
83. Пат. 22798 UA, МПК F26B 17/10. Вертикальний вібраційний сушильний пристрій [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц, М. Ф. Друкований, В. В. Петрусь (Україна). - № u200613728 ; заявл. 25.12.2006 ; опубл. 15.04.2007, Бюл. № 5. - 2 с. : кресл.
84. Пат. 21544 UA, МПК F26B 17/10. Вертикальна вібраційна сушарка [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц, В. В. Петрусь (Україна). - № u200610897 ; заявл. 16.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
85. Пат. 21403 UA, МПК F26B 17/10. Вібраційна сушарка [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц, П. С. Берник, В. В. Петрусь (Україна). - № u200610173 ; заявл. 25.09.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
86. Пат. 21376 UA, МПК B06B 1/18. Пневматичний вібратор [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський, О. Ю. Дец (Україна). - № u200609936 ; заявл. 18.09.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
87. Пат. 20991 UA, МПК F26B 17/10. Вібраційний сушильний агрегат [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц (Україна). - № u200609937 ; заявл. 18.09.2006 ; опубл. 15.02.2007, Бюл. № 2. - 2 с. : кресл.
88. Пат. 12181 UA, МПК F26B 17/10. Агрегат для сушіння дисперсних матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь, І. І. Ніколайчук, І. В. Коц (Україна). - № u200508059 ; заявл. 15.08.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
89. Пат. 14546 UA, МПК F26B 17/10. Комбінований агрегат для сушіння дисперсних матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь, І. І. Ніколайчук, О. П. Сліпенька, І. В. Коц (Україна). - № u200511459 ; заявл. 02.12.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
90. Пат. 17231 UA, МПК B28B 1/08. Гідравлічний вібратор для глибинного ущільнення бетонної суміші [Текст] / І. В. Коц, О. П. Сліпенька, С. Б. Сторожук, І. І. Ніколайчук (Україна). - № u200603245 ; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.
91. Пат. 17237 UA, МПК A63B 23/04. Тренажер - ортопедичний тредбан [Текст] / І. І. Ніколайчук, І. В. Коц, О. П. Сліпенька, О. О. Ященко (Україна). - № u200603277 ; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.
92. Пат. 17238 UA, МПК F26B 17/10. Установка для сушіння рідких матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь, І. І. Ніколайчук, О. П. Сліпенька, І. В. Коц (Україна). - № u200603279 ; заявл. 27.03.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.
93. Пат. 18723 UA, МПК B01J 3/04. Автоклавна установка тепловологісної обробки [Текст] / О. П. Сліпенька, С. Б. Сторожук, І. В. Коц (Україна). - № u200605904 ; заявл. 29.05.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. - 2 с. : кресл.
94. Пат. 19218 UA, МПК F26B 17/10. Автоматизований агрегат для сушіння дисперсних матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь, І. І. Ніколайчук, І. В. Коц (Україна). - № u200605261 ; заявл. 15.05.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
95. Пат. 19286 UA, МПК F26B 17/10. Автоматизований агрегат для сушіння дисперсних матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь, І. І. Ніколайчук, О. С. Штанько, І. В. Коц (Україна). - № u200605912 ; заявл. 29.05.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
96. Пат. 19371 UA, МПК E21B 31/113, B25D 9/00. Гідравлічний ударний пристрій [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський, С. Б. Сторожук, О. С. Штанько (Україна). - № u200606553 ; заявл. 13.06.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. - 3 с. : кресл.
97. Пат. 19739 UA, МПК F26B 17/10. Автоматизований агрегат для сушіння дисперсних матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, І. В. Коц (Україна). - № u200608605 ; заявл. 31.07.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
98. Пат. 6545 UA, МПК F26B 3/O6. Спосіб сушіння рослинної та іншої сировини [Текст] / І. В. Коц, Л. В. Скородзієвська (Україна). - № u20040907844 ; заявл. 27 09 2004 ; опубл. 16 05 2005, Бюл. № 5. - 4 с. : кресл.
99. Пат. 9102 UA, МПК F26B 17/10. Вібраційний сушильний агрегат [Текст] / І. В. Коц, А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь (Україна). - № и200500018 ; заявл. 04.01.2005 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
100. Пат. 10463 UA, МПК F26B 17/1O. Комбінований агрегат для сушіння і охолодження сипучих матеріалів [Текст] / А. Б. Насіковський, В. В. Петрусь, І. І. Ніколайчук, І. В. Коц (Україна). - № u200504155 ; заявл. 29.04.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.
101. Пат. 65160 A UA, МПК F04B 9/02 . Плунжерний насос високого тиску [Текст] / І. В. Коц , О. Ю. Дец, Т. Ю. Вовк, І. Б. Матвєєв, Г. С. Ратушняк (Україна). –2003065358 ; заявл. 10.06.2003 ; опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
102. Матвєєв І.Б., Коц І.В., Біланік А.М. Патент 1660 UA. ШЕСТЕРЕННИЙ НАСОС
103. Пат. 50548 A UA, МПК A61F 2/76. Пристрій для випробування протезів стегна на експлуатаційну міцність [Текст] / І. І. Коц, І. В. Коц, О. Ю. Дец, Р. В. Ященко (Україна). – № 2002021036 ; заявл. 08.02.2002 ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
104. Пат. 46223 UA, МПК A01D 46/00. Гідрострушувач [Текст] / І. В. Коц, О. Ю. Дец, І. І. Коц, О. Б. Волошин (Україна). – № 2001010564 ; заявл. 25.01.2001 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 3 с. : кресл.
105. Пат. 38058 A UA, МПК B02C 1/00. Щокова дробарка [Текст] / І. В. Коц, Н. В. Смоляк, І. П. Гамеляк, А. А. Борисенко (Україна). – № 2000052926 ; заявл. 23.05.2000 ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. – 5 с. : кресл.
106. Пат. 28917 A UA, МПК F04B 7/00. Бетононасос [Текст] / О. Г. Лялюк, І. В. Коц (Україна). – № 97115397 ; заявл. 11.11.1997 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
107. Пат. 24514 A UA, МПК G01N 3/10. Пристрій для циклічних випробувань пружних мембран і оболонок [Текст] / О. І. Сіянов, О. Г. Лялюк, І. В. Коц (Україна). – № 97052334 ; заявл. 21.05.1997 ; опубл. 30.10.1998, Бюл. № 5. – 2 с. : кресл.
108. Пат. 10570 A UA, МПК G01N 3/10, E02D 1/00. Установка для трьохосних випробувань грунтів статичними та динамічними навантаженнями [Текст] / О. Б. Волошин, І. В. Коц (Україна). – № 93006992 ; заявл. 22.12.1993 ; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4. – 5 с. : кресл.
109. Пат. 2554 UA, МПК E02D 3/046, E01C 19/22. Гідроінерційна вібротрамбовка [Текст] / Х. С. Мубарак, О. Б. Волошин, І. В. Коц (Україна). – № 4944254 ; заявл. 10.06.1991 ; опубл. 26.12.1994, Бюл. № 5. - 2 с. : кресл.
110. Пат. 3178 UA, МПК E02D 3/046, E01C 19/22. Гідроінерційна вібротрамбовка [Текст] / Х. С. Мубарак, О. Б. Волошин, І. В. Коц (Україна). – № 4943930 ; заявл. 10.06.1991 ; опубл. 26.12.1994, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
111. Пат. 6615 UA, МПК E02D 3/046, E01C 19/22. Причіпна гідроінерційна вібротрамбівка [Текст] / Х. С. Мубарак, О.Б. Волошин, І. В. Коц, Б. С. Фарбер (Україна). – № 4943931 ; заявл. 10.06.1991 ; опубл.29.12.1994, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
112. Пат. 40453 UA, МПК C04B 40/00. Пропарювальна камера [Текст] / О. П. Колісник, І. В. Коц (Україна). - № u200812905 ; заявл. 05.11.2008 ; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7. - 3 с. : кресл.
113. Пат. 71301 UA, МПК B65G 53/30. Перистальтичний насос [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора (Україна). - № u201115338 ; заявл. 26.12.2011 ; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. - 4 с. : кресл." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/490" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Перистальтичний насос містить ємності з роздільником внутрішнього об`єму, трубопроводи для підведення та відведення транспортуючої рідини та трубопровід для підведення робочої рідини, причому ємності виконані циліндричними. В нього введено автоматичний клапан управління, який з`єднаний з привідною гідросистемою, що приводиться в дію електродвигуном, і налаштований на періодичне перекриття зв`язку трубопроводу для підведення робочої рідини і з`єднання його зі зливом. Автоматичний клапан управління сполучений з ємностями, які утворені корпусом спільно з фланцями.
114. Пат. 9736 UA, МПК F04B 35/00. Компресор з гідравлічним приводом [Текст] / В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський, В. Коц, І. І. Ніколайчук (Україна). - № u200502692 ; заявл. 24.03.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 3 с. : кресл.

Статті (122)

1. Коц І. В. Результати експериментальних досліджень глибинних вібраторів з гідроімпульсним приводом для ущільнення бетонних сумішей [Текст] / І. В. Коц, Ю. П. Куриленко // Вібрація в техніці та технологіях. – 2021. – № 4. – С. 26-32.
2. Берник І. М. Гідроімпульсне устаткування для інтенсифікації процесів масажування і насичення інгредієнтами м`ясної сировини [Текст] / І. М. Берник, І. В. Коц, Н. В. Новгородська // Продовольчі ресурси. – 2021. – Т. 9. – С. 22-32.
3. Берник І. М. Гідродинамічна установка для приготування жирових емульсій [Текст] / І. М. Берник, І. В. Коц, К. В. Бауман // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць. 2020. – № 14. – С. 29-34.
4. Берник І.М., Коц І.В. Вибір алгоритму управління процесом баротермічної обробки харчової сировини в тепловій камері з аеродинамічним нагріванням / Продовольчі ресурси. Збірник наукових праць №13, 2019. – С. 14-22.
5. Коц І. В. Математичне моделювання процесів насичення бетонних зразків під дією гідроімпульсного навантаження [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюн // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 123-129.
6. Rostislav D. ISKOVICH-LOTOTSKY, Ivan V. KOTS, Yaroslav V. IVANCHUK,Yevheniy І. IVASHKO, Konrad GROMASZEK, Assel MUSSABEKOVA, Mashat KALIMOLDAYEV Terms of the stability for the control valve of the hydraulic impulse drive of vibrating and vibro-impact machines / PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, Vol 2019, No 4. – 2019.– р. 19-24. doi:10.15199/48.2019.04.04 (Scopus).
7. Коц І. В. Аналітичний огляд сучасних технологій виготовлення бетонополімерних виробів [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюн // Materials of the XIII International scientific and practical Conference "Scientific horizons - 2018" , September 30 - October 7, 2018. – Sheffield : Science and education LTD, 2018. – Vol. 7 : Construction and architecture. – Р. 46-48.
8. Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода [Текст] / Р. Д. Іскович–Лотоцький, І. В. Коц, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кропивницький : КНТУ, 2018. – Вип. 31. – С. 3-9.
9. Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Я. В. Іванчук, Є. І. Івашко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кропивницький : КНТУ, 2018. – Вип. 31. –С. 3-9.
10. Коц І. В. робочих процесів у вібраційних екстракторах з гідроімпульсним приводом / І. В. Коц, м. м. Кутняк, // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Науково-технічний журнал, 2018. – No 2 – 206 с.
11. Коц І. В. Дослідження робочих процесів у вібраційних екстракторах з гідроімпульсним приводом [Текст] / І. В. Коц, М. М. Кутняк // Будівельні конструкції. – 2018. – № 2. – С. 185-193.
12. Іванчук Я. В. Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна вібраційним конвеєром / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, І. В. Севостьянов // Судостроение и морская инфраструктура. – 2018. – № 2 (10). – С. 81 – 92. doi: 10.15589/SMI20180208.
13. Вісник машинобудування та транспорту. – №1 2016.
14. Іскович-Лотоцький Р. Д. Експериментальне дослідження приводу гідромолота для зондування ґрунтів [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Є. І. Івашко // Вісник машинобудування та транспорту. - 2016. - № 1. - С. 38-42.
15. Сторожук С. Б. Активные рабочие органы с гидроимпульсным приводом технологических машин вибрационного и ударно-вибрационного действия [Текст] / И. В. Коц, С. Б. Сторожук, Н. Н. Кутняк // XII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». Раздел : Качество в промышленности. - 2016.
16. Коц І. В. Розробка математичної моделі cипучoгo мaтерiaлу при вiбрaцiйнoму впливi [Текст] / І. В. Коц, М. М. Кутняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2016. – Том 20, № 1. – С. 54-59.
17. Посилання 1. ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 2. (Настанови щодо використання статистичних процедур в стандарті ISO 9001:2000). – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?сsnumber =36674 3. ISO/TR 13425:2003 Guidelines for the ion of statistical method 4. sinstandardization and specification (Рекомендації щодо вибору статистичних методів в стандартизації та технічних вимогах (специфікації)). – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=38715 5. Методика проведення енергетичного аудиту закладів освіти. Загальні положення. Порядок проведення / НТУУ “КПІ” Інститут енергозбереження та енергоменеджменту. – К., 2009. – 75 с. 6. ДСТУ Б В.2.2-21-2008 «Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків». К., 2008. – 84 с. 7. М 02070915-737:2014 «Методика з проведення енергетичного аудиту бітумних баз та асфальтобетонних заводів з використанням тепловізійного обладнання». – К., 2014. – 75 с.
18. Коц І. В. Математична модель гідроімпульсного приводу інерційного конвеєра [Текст] / І. В. Коц, М. М. Кутняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2015. - № 1. - С. 92-97.
19. Гамеляк І. П. Технологія та устаткування для імпульсного нагнітання скріпних розчинів в грунт [Текст] / І. В. Коц, І. П. Гамеляк, Н. П. Бадьора // LXXI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - Київ : НТУ, 2015. – С. 222-223.
20. Гамеляк І. П. Пропарювальна камера з розподільчими повітропроводами змінного перерізу [Текст] / І. В. Коц, І. П. Гамеляк, О. П. Колісник // LXXI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - Київ : НТУ, 2015. – С. 222.
21. Гамеляк І. П. Технологія та устаткування віброімпульсного ущільнення жорстких бетонних сумішей при облаштуванні монолітних будівельних конструкцій [Текст] / І. В. Коц, І. П. Гамеляк, С. Б. Сторожук // LXXI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - Київ : НТУ, 2015. – С. 221.
22. Розроблення комплексу електронних пристроїв керування процесом консервування у автоклаві з аеродинамічним нагрівом інтенсифікатором [Текст] / І. В. Коц, О. В. Цуркан, А. Ю. Гурич, М. В. Похадай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», Вінниця, 17-18 листопада 2015 р. - Вінниця : ВНАУ, 2015. - Т. 3. - С. 51-53.
23. Коц І. В. Імпульсний дощувальний апарат [Текст] / І. В. Коц, М. М. Попович, Д. О. Коваль // Материалы за 10-а міжнародна науково -практична конференція "Бъдещето въпроси от света на науката". Будівля і архітектура. - 2014. - Т. 19. - С. 63-67.
24. Кутняк М. М. Устаткування з вібраційним приводом для теплової обробки сипучих матеріалів [Електронний ресурс] / М. М. Кутняк, І. В. Коц // Materials of XI International research and practice conference “Modern European science - 2014”. - 2014. - Vol. 17 : Technical sciences. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/21_SEN_2014/Tecnic/3_174809.doc.htm.
25. Коц І. В. Експериментальне дослідження цементаційного закріплення ґрунтів імпульсним ін`єктуванням [Електронний ресурс] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2014. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/388.
26. Бадьора Н. П. Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень ін`єкційного закріплення ґрунтових масивів [Текст] / Н. П. Бадьора, І. В. Коц // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2014. - № 2. - С. 46-50.
27. Математична модель динаміки робочого процесу мембранного гідроприводного насоса [Текст] / В. В. Петрусь, І. В. Коц, В. О. Пішенін, С. М. Бабій // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 94-99.
28. Коц І. В. Конвективна вібраційна сушильна установка [Текст] / І. В. Коц, М. М. Кутняк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 1. - С. 86-93.
29. Колісник О. П. Використання аеродинамічного нагрівання при тепловологісній обробці бетонних дорожніх конструкцій [Текст] / О. П. Колісник, І. В. Коц // Автомобільні дороги і дорожне будівництво : наук.-техн. зб. - Київ, 2013. - Вип. 90. - С. 80-88.
30. Гамеляк І. П. Кінетика утворення бітумної емульсії в установці з кавітаційним диспергатором [Текст] / І. П. Гамеляк, К. В. Бауман, І. В. Коц // LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - Київ : НТУ, 2013. - С. 201-202.
31. Коц І. В. Створення ефективної технології утилізації органічних відходів на основі низькотемпературного синтезу [Текст] / І. В. Коц, О. І. Павлюк, Л. Д. Луценко // Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах : збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 квітня 2013 р. - Вінниця : ВНАУ, 2013. – С. 62.
32. Колісник О. П. Устаткування для виготовлення бетонних виробів [Текст] / О. П. Колісник, І. Н. Дудар, І. В. Коц // Будівельні конструкції : міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. - Київ : ДП НДІБК, 2013. - Вип. 78, кн. 2. - С. 536-551.
33. Колісник О. П. Дослідження робочого процесу обробки бетонних виробів у пропарювальній камері з аеродинамічним нагрівачем роторного типу [Текст] / О. П. Колісник , О. С. Жеболенко, І. В. Коц // Materialy IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Dynamika Naukowych Badan - 2013”, 07-15 lipca 2013. Technical sciences. - 2013. - Vol. 17. - Str. 11-16.
34. Колісник О. П. Використання аеродинамічного нагрівання при тепловологісній обробці бетонних дорожніх конструкцій [Текст] / О. П. Колісник, І. В. Коц // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : науково-технічний збірник:. - 2013. - Вип. № 90. - С. 80-88.
35. Сушіння сипучих органічних матеріалів [Електронний ресурс] / О. П. Колісник, О. С. Гандзейчук, С. А. богатчук, І. В. Коц // Materiąly IX mezinąrodni vedecko – prakticką konference "Moderni vymożenocti vedy" – 2013". - Praha, 2013. - Dil. 72 : Vystavba a architektura. - Режим доступу : http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Stroitelstvo/5_128319.doc.htm.
36. Бадьора Н. П. Вплив динамічного тиску ін`єктування на розповсюдження розчину в товщі ґрунтового масиву при імпульсному закріпленні несучих основ споруд [Текст] / Н. П. Бадьора, І. В. Коц // Збірник наукових праць ПолтНТУ. Серія "Галузеве машинобудування та будівництво". - 2013. - № 3(38), т. 2. - С. 24-30.
37. Бадьора Н. П. Вплив імпульсної складової на проникність розчинів в ґрунтовому масиві при ін`єкційному підсиленні несучих основ споруд [Текст] / Н. П. Бадьора, І. В. Коц // Будівельні конструкції : збірник наукових праць. - Київ : ДП НДІБК, 2013. - Вип. 79. - С. 239-243.
38. Коц І. В. Дослідження процесу імпульсного підсилення несучих основ споруд при ін`єкційному закріпленні грунтових масивів [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 33-36.
39. Коц І. В. Визначення температурних та гідравлічних параметрів кавітаційного устаткування для приготування бітумних емульсій [Текст] / І. В. Коц, А. А. Борисенко, К. В. Бауман // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2013. - № 1. - С. 16-23.
40. Колесник, Е. П. Материальный баланс паровоздушной смеси в пропарочной камере с аэродинамическим нагревателем роторного типа [Текст] / Е. П. Колесник, И. В. Коц // Вестник Брестского государственного технического университета. - 2013. - № 2. - С. 86-88.
41. Гамеляк І. П. Ремонт дорожнього та аеродромного одягу з використанням гідроімпульсного ін`єкційного устаткування [Текст] / І. П. Гамеляк, І. В. Коц, Н. П. Бадера // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво : науково-технічний збірник:. - 2011. - Вип. № 85. - С. 59-65.
42. Драган Д. Ю. Математичне моделювання робочого процесу вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів [Текст] / Д. Ю. Драган, О. В. Березюк, І. В. Коц // Материали за VІІІ международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука - 2012», 17-25 април 2012 г. - 2012. - Т. 32. – С. 5-11.
43. Бауман К. В. Експериментальні дослідження нової кавітаційної технології приготування бітумних емульсій [Текст] / К. В. Бауман, І. В. Коц // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві. - 2012. - Вип. 3(74). - С. 76-79.
44. Савуляк В. І. Моделювання робочого процесу гідроімпульсного привода насоса мембранного типу [Текст] / В. І. Савуляк, І. В. Коц, В. В. Петрусь // Промислова гідравліка та пневматика. – 2012. – № 2 (36). – С. 19–22.
45. Коц И. В. Конвективная вибрационная сушильная установка с гидроимпульсным приводом [Текст] / И. В. Коц, С. А. Богатчук // Металлургические процессы и оборудование. - 2012. - № 4. - С. 26-31.
46. Бауман Е. В. Кинетика образования эмульсии в кавитационном диспергаторе битумно-эмульсионной установки [Текст] / Е. В. Бауман, И. В. Коц // Молодой ученый. — 2012. — № 12. — С. 30-34.
47. Гідродинаміка руху в`язко-пластичних розчинів в пористому середовищі при гідроімпульсному підсиленні несучих основ споруд [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора, О. П. Колісник, О. І. Павлюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 1. - С. 90-94.
48. Бауман К. В. Оптимізація процесу приготування бітумної емульсії на кавітаційній установці [Текст] / К. В. Бауман, І. В. Коц // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Сучасні будівельні матеріали. – Макіївка : ДонНАБА. – 2012. – № 1 (93). – С. 191–197.
49. Драган Д. Ю. Математичне моделювання робочого процесу вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів [Текст] / Д. Ю. Драган, О. В. Березюк, І. В. Коц // Материали за 8-а международна научна практична конференция "Ключови въпроси в съвременната наука", 17-25 април 2012 г. – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2012. – Т. 32 : Технологии. – С. 5-11.
50. Коц І. В. Експериментальне дослідження процесу імпульсного нагнітання сумішей в ґрунтовий масив [Електронний ресурс] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора // Сборник материалов международной научно-практической конференции "Научный потенциал мира". – 2011. – Т. 2. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/27_NNM_2011/Stroitelstvo/3_93298.doc.htm.
51. Моделювання сил контактного тертя при вібраційній обробці матеріалів тиском [Текст] / І. О. Сивак, С. А. Бадьора, І. В. Троян [та ін.] // Міжнародна науково-технічна конференція "Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз", Вінниця, 30 травня - 2 червня 2011 р. - 2011. - С. 231-233.
52. Троян С. А. Вертикально-осьова вітроенергетична установка із поворотними вітрилами [Текст] / С. А. Троян, І. В. Коц, Ю. В. Дмітрієв // Materialy VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2011”. Technical sciences. - Przemysl : Nauka i studia, 2011. - Vol. 27. - Str. 42-45.
53. Колісник О. П. Ресурсозберігаюча технологія тепловологісної обробки спеціальних бетонних виробів [Текст] / О. П. Колісник, І. В. Коц, О. І. Павлюк // Материали за 7-а международна научна практична конференция «Научният потенциал на света». - София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. - Т. 8. - С. 48-51.
54. Троян С. А., Бауман К. В., Коц І. В., Коц И. В., Бауман Е. В., Troyan S. A., Bauman K. V., Kots I. V. Застосування кавітаційних технологій при виготовленні біопального
55. Бадьора Н. П. Експериментальне дослідження просочувального агрегату з гідроімпульсним приводом [Текст] / Н. П. Бадьора, І. В. Коц, В. В. Петрусь // Вібрації в техніці та технологіях. – 2011.– № 2. – С. 61-65.
56. Коц І. В., Коц И. В., Kots I. V., Бадьора Н. П., Бадёра Н. П., Badora N. P., Берник І. М., Берник И. Н., Bernik I. M. Математичне моделювання робочого процесу гідроімпульсного привода просочувального агрегату
57. Математичне моделювання тепломасообміних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій [Текст] / І. В. Коц, А. В. Грицун, І. М. Берник, Ю. М. Ярмолюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - 2001. - № 8. - С. 54-59.
58. Бадьора Н. П. Планування експерименту для визначення основних параметрів роботи просочувального агрегату з гідроімпульсним приводом [Текст] / Н. П. Бадьора, І. В. Коц, В. В. Петрусь // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2011.– № 2. – С. 48-51.
59. Гель П. В. Вітроенергетична установка із поворотними вітрилами [Текст] / П. В. Гель, Ю. О. Дмитрієв, І. В. Коц // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки;Випуск № 7 (2011)
60. Гідроприводний керуючий пристрій імпульсного зрошувального апарату [Текст] / А. А. Задорожна, О. І. Павлюк, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вібрації в техніці та технологіях. - 2011. - № 1(61). - С. 82-84.
61. Коц І. В. Ексергетичний аналіз теплових процесів технології виготовлення будівельних виробів [Текст] / І. В. Коц, О. П. Колісник // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 1. - С. 46-48.
62. Ратушняк Г. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Ю. С. Бікс // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 92-95.
63. Коц І. В. Особливості розрахунку гідроприводного мембранного насоса при перекачуванні високов`язких середовищ [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, Н. П. Бадьора // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 72-76.
64. Ратушняк Г. С. Седиментаційний аналіз перемішування полідисперсного субстрату в біогазовій установці вертикальною пропелерною мішалкою [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, К. В. Анохіна // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2011. – № 8. – С. 37-42.
65. Ратушняк Г. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення [Текст] / Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у будівництві. – 2011.– № 2. – С. 92–95.
66. Гель П. В., Бауман К. В., Коц І. В., Бауман Е. В., Коц И. В., Gel P. V., Bauman K. V., Kots I. V. Використання імпульсних кавітаційних технологій при виготовленні біопалива
67. Коц І. В. Дослідження динаміки робочого процесу установки імпульсної дії для нагнітання сумішей в грунтовий масив [Текст] / І. В. Коц, Н. П. Бадьора // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 58-61.
68. Коц И. В. Перспективы использования гидроимпульсного привода для горных машин ударного и ударно-вибрационного действия[Текст] / И. В. Коц // Материалы международной конференции "Форум горникив- 2010" .- Дніпропетровськ : Национальный горный университет, 2010. - С. 15-19.
69. Коц І. В. Експериментальні дослідження гідроприводного мембранного насоса для перекачування високов`язких і агресивних рідин [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь // Промислова гідравліка та пневматика. – 2009. – № 3(25). – С. 92–97.
70. Дрончак В. О. Вібраційне устаткування для формування жорстких бетонних сумішей [Текст] / В. О. Дрончак, І. В. Коц, С. Б. Сторожук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 44-49.
71. Коц І. В. Дослідження робочого процесу вібраційного млина з гідроприводом [Текст] / І. В. Коц // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 97-100.
72. Коц І. В. Гідроімпульсні ін`єктори для нагнітання будівельних сумішей при реконструкції будівель та споруд [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : збірник наукових праць. - Львів : Каменяр, 2009. - Вип. 8. - С. 473-480.
73. Любенко О. В. Обладнання для зневоднення дрібнодисперснистих матеріалів [Текст] / О. В. Любенко, І. В. Коц // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку : збірник матеріалів Української науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2008 р. - Вінниця, 2008. - С. 164-165.
74. Колісник О. П. Управління процесом тепловологісної обробки будівельних виробів [Текст] / О. П. Колісник, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 6. - С. 73-76.
75. Сторожук С. Б. Віброударна площадка для жорстких бетонних сумішей [Текст] / С. Б. Сторожук, І. В. Коц // Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Химия, химическая технология и экология". - 2008. - № 38. - С. 44-51.
76. Коц И. В. Исследование рабочих характеристик вибрационных мельниц [Текст] / И. В. Коц // Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Химия, химическая технология и экология". - 2008. - № 38. - С. 29-35.
77. Коц І. В. Пристрій для імпульсного нагнітання сумішей в ґрунт основ фундаментів [Текст] / І. В. Коц, С. Б. Сторожук, В. В. Петрусь // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 2008. – № 38. – С. 35–44.
78. Бауман К. В. Система автоматизованого керування емульсійною установкою на основі математичної моделі її робочого процесу [Електронний ресурс] / К. В. Бауман, І. В. Коц // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/87.
79. Колісник О. П. Обгрунтування генерації теплової енергії в установках із аеродинамічним нагрівом [Текст] / О. П. Колісник, І. В. Коц // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 138-143.
80. Коц І. В. Математична модель оцінки технічного стану гідроприводного насосного агрегату [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь // Машинознавство. – 2008. – № 10. – С. 29-31.
81. Бауман К. В. Установка для приготування бітумних емульсій / К. В. Бауман // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. праць. – Львів : Каменяр.– 2009. – Вип. 8. – C. 374-379.
82. Коц І. В. Дослідження робочого процесу гідроімпульсного приводу ковша активної дії [Текст] / І. В. Коц // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007.- № 4. - С. 132-136.
83. Дослідження навантаження транспортними засобами поверхні дорожнього покриття з нерівностями [Текст] / І. П. Гамеляк, І. В. Коц, О. В. Березюк, Я. М. Якименко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007. - № 4. - С. 123-131.
84. Коц І. В. Установка для інтенсифікації видобутку та утилізації вугільного метану [Текст] / І. В. Коц, В. П. Надутий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 4. - С. 126-131.
85. Петрусь В. В. Автомат реверса для поршневих насосів з гідроприводом [Текст] / В. В. Петрусь, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 1. - С. 79-83.
86. Коц И. В. Перспективы использования гидроимпульсного привода рабочих органов горных машин ударного и ударно-вибрационного действия [Текст] / Вібрації в техніці та технологіях. - 2007. - № 2(47). - С.
87. Коц И. В. Вертикальная гидроприводная вибрационная сушильная установка с конвективным методом сушки [Текст] / И. В. Коц // Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Химия, химическая технология и экология". - 2007. - № 27. - С. 14-20.
88. Іванішена К. В. Закономірності зміни вологи і внутрішнього напруження в процесі сушіння дерев`яних заготовок [Текст] / К. В. Іванішена, І. В. Коц // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2007. - № 6. - С. 127–130.
89. Березюк О. В. Математичне моделювання вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів [Текст] / О. В. Березюк, С. Б. Сторожук, І. В. Коц // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2006. – № 40. – С. 20-25.
90. Коц І. В. Динаміка грохотів з гідравлічним штовхаючим приводом [Текст] / І. В. Коц // Автоматизаці виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науко-технічний збірник. - Львів : Видавництво Національний університет "Львівська політехніка", 2006. – Вип. 40. – С. 143-148.
91. Коц І. В. Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів [Текст] / І. В. Коц, О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 5. - С. 146-149.
92. Коц И. В. Математическое моделирование рабочего процесса виброгрохота с импульсным гидроприводом [Текст] / И. В. Коц // Вестник НТУ "ХПИ". Серия "Химия, химическая технология и экология". - 2006. - № 30 . - С. 8-16.
93. Петрусь В. В. Математична модель гідропривода помпуючого вузла мембранного насоса [Текст] / В. В. Петрусь, І. В. Коц // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006.– № 4 (21). – С. 73–77.
94. Коц І. В. Дослідження мембранного насоса з гідравлічним автоматом реверса [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь // Вібрації в техніці і технологіях. – 2006. – № 2(44). – С. 28-33.
95. Петрусь В. В. Теоретичні засади створення математичної моделі гідропривода поршневого насоса [Текст] / В. В. Петрусь, І. В. Коц // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2006. – № 5. – С. 45 – 49.
96. Коц І. В. Дослідження вібротранспортуючих пристроїв з гідроприводом [Текст] / І. В. Коц, А. Й. Островський // Всеуркаїнський н.-т. журнал "Вібрації в техніці та технологіях". – 2005. – № 4(42). – С. 54–58.
97. Ніколайчук I. I. Математичне моделювання і оптимальне управління робочим процесом сушильної камери [Текст] / I. I. Ніколайчук, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 196-199.
98. Коц И. В. Динамика тяжелых грохотов с гидравлическим толкающим приводом [Текст] / И. В. Коц, В. П. Надутый // Вибрация машин: измерение, снижение, защита. Раздел "Динамика и вибрация машин. Вибрации в технике и технологиях". - 2005. - № 3(3).
99. Коц И. В. Динамика тяжелых грохотов с гидравлическим толкающим приводом [Текст] / И. В. Коц, В. П. Надутый // Научно-технический и производственный журнал "Вибрация машин: измерение, снижение, защита". - 2005. - № 3. - С. 47-51.
100. Попович М. М. Вібраційні технології для підготовки складових сухих будівельних сумішей [Текст] / М. М. Попович, І. В. Коц, О. Ю. Дец // Зб. доповідей IV всеукр. конференції "Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві". - Вінниця : ВНТУ, 2003. - С. 197-200.
101. Коц І. В. Методологічні аспекти створення комплексу дистанційного навчання студентів-заочників та перепідготовки фахівців [Текст] / І. В. Коц, В. І. Риндюк // Проблеми підручника для вищої школи : збірник матеріалів науково-методичної конференції, м. Вінниця, 29-30 травня 2001 р. - Вінниця : “Універсум-Вінниця”, 2001. - Т. 1. - С. 52-54.
102. Коц І. В. Методологічні аспекти створення комплексу дистанційного навчання студентів-заочників та перепідготовки фахівців [Текст] / І. В. Коц, В. І. Риндюк // Проблеми підручника для вишої школи : збірник матеріалів науково-методичної конференції, м. Вінниця, 29-30 травня 2001 р. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2001.- Т. 1. - С. 52-54.
103. Волошин О. Б. Установка для триосних досліджень дорожньо-будівельних матеріалів [Текст] / О. Б. Волошин, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1996. - № 1-2. - С. 7-11.
104. Коц И. В. Пневматические виброударные устройства [Текст] / И. В. Коц, В. А. Приятельчук, М. П. Берник / "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 130-131.
105. Коц И. В. Вибрационные грохоты с пневматическим приводом для химической и горной промышленности [Текст] / И. В. Коц , В. П. Надутый // "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 111.
106. Коц И. В. Автоматизированные методы проектирования гидравлической аппаратуры дистанционного управления периодическими движениями исполнительных органов вибромеханизмов [Текст] / И. В. Коц , М. Е. Иванов // "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 97.
107. Коц И. В. Математическая модель динамики рабочего процесса универсального гидравлического возбудителя колебаний транспортно-технологических машин [Текст] / И. В. Коц // "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 93-94.
108. Коц И. В. Новые перспективные конструкции вибрационных транспортно-технологических машин с гидравлическим приводом для горной промышленности [Текст] / И. В. Коц , В. Н. Потураев // "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 86.
109. Ратушняк Г. С. Моделирование технологических параметров импульсных дождевальных аппаратов [Текст] / Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // "Применение колебаний в технологиях. Расчёт и проектирование машин для реализации технологий". - 1994. - С. 59-60.
110. Коц И. В. Исследование рабочего процесса гидравлического ударного узла [Текст] / И. В. Коц , А. Я. Лебеlь // Повышение эффективности и надежности машин и процессов : сб. научных трудов. - 1989. - С. 60-64.
111. Ратушняк Г. С. Исследование динамики рабочих процессов импульсного дождевального аппарата [Текст] / Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидромелиорация и гидротехническое строительство : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1988. - Вып. 16. - С. 99-100.
112. Моделирование динамики работы вертикального виброконвейера с гидроприводом [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - Киев : "Техника", 1987. - Вып. 23. - С. 107-113.
113. Пономарчук А. Ф. Импульсный дождевальный аппарат [Текст] / А. Ф. Пономарчук, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидротехника мелиорация. Москва : ВО "Агропромиздат", 1986. - № 5. - С. 35-37.
114. Гидроприводный автоматический блок управления импульсным дождевальным апаратом [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - Киев : "Техника", 1986. - Вып. 22. - С. 47-50.
115. Коц И. В. Гидравлическая бурильная машина ударно-вращательного действия [Текст] / А. Ф. Пономарчук, И. В. Коц, А. А. Малярчук, В. В. Краснокутский // Информационный листок о научно-техническом достижении. - 1986. - № 86-01. - 4 с.
116. Гидроуправляющее устройство импульсного дождевального аппарата [Текст] / А. Ф. Пономарчук, М. Е. Иванов, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1985. - Вып. 21. - С. 46-49.
117. Коц И. В. Высокомоментный гидравлический двигатель [Текст] / А. Ф. Пономарчук, И. В. Коц, И. В. Заика, Л. К. Полищук // Информационный листок о научно-техническом достижении. - 1984. - № 84-13. - 4 с.
118. Гидравлический узел привода вибротранспортирующего устройства [Текст] / А. Ф. Пономарчук, И. В. Коц, И. В. Заика, Л. К. Полищук // Информационный листок о научно-техническом достижении. - 1984. - № 84-14. - 4 с.
119. Ратушняк Г. С. Гидравлический ударный узел для буровых машин [Текст] / А. Ф. Пономарчук, Г. С. Ратушняк, И. В. Коц // Информационный листок о научно-техническом достижении. - 1984. - № 84-15. - 4 с.
120. Иванов М. Е. Математическая модель гидропривода возвратно-поступательного действия управляемого клапаном-пульсатором [Текст] / М. Е. Иванов, И. В. Коц, И. Б. Матвеев // Республиканский межведомственный н.-т. сборник: "Гидропривод и гидропневмоавтоматика". - 1981. - Вып. № 17. - С. 49-54.
121. Иванов М. Е. Стенды для вибрационных и виброударных испытаний [Текст] / М. Е. Иванов, И. В Коц, И. Б. Матвеев // Гидропривод и гидропневмоавтоматика : респ. межвед. науч.-техн. сб. - 1976. - Вып. 12. - С. 26-48.
122. Дослідження процесу тепловологісної обробки бетонних виробів в пропарювальній камері з аеродинамічним нагрівачем [Текст] / І. В. Коц, А. С. Моргун, В. І. Савуляк [та ін.] // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 2. - С. 24-26.

Тези доповідей (81)

1. Юзькова Є. П. Системи теплопостачання офісних і виробничих приміщень заводу [Електронний ресурс] / Є. П. Юзькова, М. А. Семененко, І. В. Коц // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/16160.
2. Аніпко О. Б. Обгрунтування пропозицій щодо удосконалення автоклавної камери з аеродинамічним теплогенеруючим рециркуляційним пристроєм [Електронний ресурс] / О. Б. Аніпко, І. В. Коц // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/16156.
3. 1. Басок Б.І. Комплексна модернізація типової системи теплопостачання будівлі на основі використання теплового насосу типу «повітря-вода» / Б.І. Басок, Т.Г. Бєляєва, А.Р. Коба, М.В. Ткаченко, О.М. Недбайло, М.А. Хибина, А.О. Луніна, І.О. Кочешев, Ю.Є. Ніколаєнко // Пром. теплотехника. – 2009. – Т. 31, № 7. – С. 19-21. 2. Басок Б.І. Особливості теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту / Б.І. Басок, О.М. Лисенко, В.П. Приємченко, С.В. Андрейчук // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науководослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України – 2013. – Вип. 77. – К: ДП НДІБК. – С. 184-188. 3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.uazakon.com. 4. Анализ перспектив использования тепловых насосов в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.insolar.com.ua/library/articles/. 5. Попов, А.В. Анализ эффективности различных типов тепловых насосов. [Электронный ресурс] А.В. Попов. ]. – Режим доступа http://www.teplosibmash.ru/articles/ 6. Гершкович, В.Ф. Тепловые насосы. Реализованные проекты и нереализованные возможности [Текст] / В.Ф. Гершкович. – К.: ЗНИИЭП, 2004. – 34 с. 7. Кучерук, О. Состояние и перспективы внедрения инженерных систем на тепловых насосах [Электронный ресурс] / О. Кучерук. – Режим доступа http://www.escoecosys.ru/frames/contents.htm. 8. Славин, В.С. Повышение эффективности системы централизованного теплоснабжения на основе применения технологии тепловых насосов [Текст] / В.С. Славин, В.В. Данилов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2000. – № 2. – С. 5-14.
4. Куриленко Ю. П. Результати експериментальних та виробничих досліджень устаткування ударно-вібраційної дії з гідроімпульсним приводом для ущільнення бетонних сумішей [Електронний ресурс] / Ю. П. Куриленко, І. В. Коц // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/16060.
5. Коц І. В. Технологія та устаткування для імпульсного насичення спеціальними речовинами капілярно-пористих будівельних та інших видів матеріалів і виробів [Текст] / І. В. Коц, О. О. Горюк // Тези XIX Всеукраїнської науково-технічної конференції "Потураєвські читання", Дніпро, 22 квітня 2021. – 2021. – С. 29.
6. Коц І. В. Глибинний віброущільнювач бетонних сумішей з гідроімпульсним приводом [Текст] / І. В. Коц, Ю. П. Куриленко // Тези XIX Всеукраїнської науково-технічної конференції "Потураєвські читання", Дніпро, 22 квітня 2021. – 2021. – С. 30.
7. Коц І. В. Технології та устаткування для гідроімпульсного нагнітання скріпних розчинів у ґрунтовий массив при ін`єкційному підсиленні несучих основ і фундаментів [Текст] / І. В. Коц, А. А. Трубаєнко // Тези XIX Всеукраїнської науково-технічної конференції "Потураєвські читання", Дніпро, 22 квітня 2021. – 2021. – С. 31.
8. Коц І. В. Дослідження навісного гідроприводного ударновібраційного обладнання для виготовлення монолітних бетонних основ методом послідовного нарощування [Текст] / І. В. Коц, С. Б. Сторожук // Тези XIX Всеукраїнської науково-технічної конференції "Потураєвські читання", Дніпро, 22 квітня 2021. – 2021. – С. 32.
9. Осадчук Н. М. Автоклавна камера з аеродинамічним теплогенеруючим рециркуляційним пристроємН. М. Осадчук, М. Р. Тимощук, І. В. Коц // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9282.
10. Коц І. В. Проточний гідродинамічний фільтр з активатором імпульсної дії [Електронний ресурс] / І. В. Коц // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9283.
11. Коц І. В. Глибинний віброущільнювач бетонних сумішей [Електронний ресурс] / І. В. Коц // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9533.
12. Трубаєнко А. А. Устаткування для гідроімпульсного ін`єктування скріпних розчинів у ґрунтовий масив для підсилення фундаментів будівель і спорудА. А. Трубаєнко, І. В. Коц // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9572.
13. Григоренко І. В. Дослідження впливу вібраційного силового навантаження на кристалізацію виливків металевих сплавівІ. В. Григоренко, О. Б. Янченко, І. В. Коц // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9651.
14. Семененко М. А. Ефективні системи теплопостачання офісних та виробничих приміщень вінницького експериментального механічного заводуМ. А. Семененко, Б. О. Проник, І. В. Коц // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9652.
15. Коц І. В. Гідроприводне устаткування для створення та використання імпульсів високого тиску рідин для спеціальних технологічних процесів [Електронний ресурс] / І. В. Коц // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10919.
16. 1. Патент на корисну модель № 17231 U Україна, МПК6 B28B 1/08. Гідравлічний вібратор для глибинного ущільнення бетонної суміші / І.В. Коц, О.П. Сліпенька, С.Б. Сторожук, І.І. Ніколайчук., заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет – № u200603245, заявл. 27.03.2006, опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. 2. А.с. СССР № 340759, М.Кл. В28в 21/08, Е04g 21/08. Глубинный виброуплотнитель / О. А. Савинов, Н.Я. Цукерман, А.А. Равкин, Б.Г. Гольдшейн и др., заявитель: Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева. – № 1409231, заявл. 02.03.1970, опубл. 05.06.1972, Бюл. № 18. 3. А.с. СССР № 1090827, М.Кл. Е04g 21/08, В28в 21/08. Устройство для глубинного виброуплотнения бетонных смесей / А.Н. Вшивков, заявитель: Пермский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института буровой техники. – № 3465320/29-33, заявл. 06.05.1982, опубл. 07.05.1984, Бюл. № 18. 4. А.с. СССР № 1728440, М.Кл. Е04g 21/08. Устройство для глубинного виброуплотнения бетонных смесей / И.В. Коц, В.С. Павленко, заявитель Винницкий политехнический институт – № 4666921/33, заявл. 27.03.1989, опубл. 23.04.1992, Бюл. № 15. 5. Maslov O.The Theory of Concrete Mixture Vibratory Compacting / О. Maslov, Janar Batsaikhan, Yu. Salenko. International Journal of Engineering & Technology, 2018, Vol. 7 (3.2) – p.p. 239–244. 6. Иванов М. Е. Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин / М. Е. Иванов, И. Б. Матвеев, Р. Д. Искович-Лотоцкий, В. А. Пишенин, И. В. Коц // Монография. – Москва : Машиностроение, 1977. – 174 с. 7. Neville AM. Properties of Concrete. Pearson Eduaction Limited, 2000. 8. Wünsch O. Oscillating sedimentation of spheres in viscoplastic fluids. Rheologica Acta. 1994, 33:292-302. http://dx.doi.org/10.1007/BF00366955 9.American Concrete Institute – ACI. ACI Committee 309: Behaviour of Fresh Concrete During Vibration. ACI Journal. 1981, 78(1):36-53. 10.American Concrete Institute – ACI. ACI Committee 309: Behaviour of Fresh Concrete During Vibration, Reapproved. ACI, 1998, 96(1):51-62
17. 1. Бабаскин Ю.Г. Укрепление грунтов инъектированием при ремонте автомобильных дорог / Ю.Г. Бабаскин // Под. ред. И.И. Леоновича – Мн.: УП «Технопринт», 2002. – 177 с. Монография. 2. Камбефор А. Инъекция грунтов. Принципы и методы / А. Камбефор, [пер. с фр. Р.В.Казаковой, В.Б.Хейфица]. – М.: «Энергия», 1971. – 333 с. 3.Каранфилов Т.С. Определения величины радиуса закрепления грунтов при постоянном коэффициенте фильтрации. // Гидротехническое строительство №1. – М.: Госэнергоиздат, 1951. – С.39-42. 4. Сбитнев А.В. Особенности устройства буронабивных свай при подаче бетонной смеси под давлением /А.И. Осокин, А.В. Сбитнев, С.В.Татаринов // Промышленное и гражданское строительство: научн.-техн. и произв. журнал. – М., 2006. – №9. – С.65-66. 6. Бадьора Н.П.. Порівняльний аналіз методів відновлення та підсилення ґрунтових масивів несучих основ споруд / Бадьора Н.П., Коц І.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 4. – С. 61-64. 7. Патент на корисну модель № 54122 U Україна,MПK8 E02D 3/12, Е21В 43/20, E21D 20/00. Установка імпульсної дії для нагнітання сумішей в ґрунтовий масив / Коц І.В., Бадьора Н.П., заявник та власник патенту Вінницький національний технічний університет – u201005469, заявл. 05.05.2010, опубл. 25.10.2010 - Бюл. №20. 8. Патент на корисну модель № 81613 U Україна,MПK8 E02D 5/46. Ін`єктор для закріплення несучих основ споруд / Коц І.В., Бадьора Н.П., заявник та власник патенту Вінницький національний технічний університет – u 201214112, заявл. 11.12.2012, опубл. 10.07.2013 - Бюл. №13. 9. Патент на корисну модель № 83367 U Україна,MПK8 E02D 3/12. Спосіб корегування нерівномірності просідань під будівлями та спорудами на плитному фундаменті / Коц І.В., Бадьора Н.П., заявник та власник патенту Вінницький національний технічний університет – u 201300763, заявл. 22.01.2013, опубл. 10.09.2013 - Бюл. №17. 10. Патент на корисну модель № 81614 U Україна,MПK8 E02D 3/12. Спосіб закріплення схилів ін`єкцією / Коц І.В., Гамеляк І.П., Бадьора Н.П., заявник та власник патенту Вінницький національний технічний університет – u 201214113, заявл. 11.12.2012, опубл. 10.07.2013 - Бюл. №13.
18. 1. Кучеренко А.А. Тепловые установки заводов сборного железобетона. Проектирование и примеры расчета / А.А. Кучеренко. – Киев: Вища шк., 1977. – 280 с. 2. Федосов С.В. Тепломассоперенос в технологических процессах строительной индустрии: монография / С.В. Федосов. – Иваново: ПресСто, 2010. – 363 с. 3. Федосов С.В. Влияние тепловлажностной обработки на экспуатационные свойства бетона [Електронний ресурс]: С.В. Федосов, С.М. Бабанов, М.В. Акулова, М.В. Торопова //Изв. вузов. Строительство, 2003. – №7. С. 47 – 50. Режим доступа к журн.: http://old.sibstrin.ru/izv2003.html. 4. Сліпенька О.П. Аналітичне дослідження автоклавних установок із аеродинамічним нагрівом / О.П. Сліпенька, І.В. Коц // Вісник Хмельницького національного університету, 2006. – № 5. – С. 93 – 98. 5. Коц І.В. Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання : монографія / І.В. Коц, О. П. Колісник. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 114 с. 6. Патент на корисну модель № 40453. МПК С04В 40/00. Пропарювальна камера/ Колісник О. П., Коц І. В., заявник та власник патенту Вінницький національний технічний університет. - № u200812905, Заявлено 05.11.2008, Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7. 7. Патент на корисну модель № 40455. МПК С04В 40/00. Спосіб тепловологісної обробки будівельних виробів/ Колісник О. П., Коц І. В., заявник та власник патенту Вінницький національний технічний університет - № u200812911, Заявлено 05.11.2008, Опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.
19. 1. Патент на корисну модель № 73079 U Україна, МПК6 B28B 1/093. Ущільнювач ударно-вібраційної дії для формування жорстких бетонних сумішей / Коц І. В., Бадьора Н. П., Сторожук С.Б., заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет – № u201202375, заявл. 28.02.2012, опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. 2. Маслов А. Г. Теоретические основы вибрационного уплотнения цементобетонных смесей / А. Г. Маслов, А. Ф. Иткин // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2004. – Вип. 5/2004 (28). – с. 45 – 49. 3. А.с. № 1728440 (СРСР), МПК Е 04 С 21/08. Устройство для глибинного виброуплотнения бетонних смесей / І.В. Коц, В.С. Павленко. – 4666921/33, Заявл. 27.03.1989. Одерж. 23.04.1992, Бюл. № 15. 4. Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./Ред. совет: В. Н. Челомей (пред.).— М.: Машиностроение, 1981. — Т. 4. Вибрационные процессы и машины. Под ред. Э. Э. Лавендела.1981. ­­­– 509 с. 5. Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин / М.Е. Иванов, И.Б. Матвеев, Р.Д. Искович-Лотоцкий, В.А. Пишенин, И.В. Коц. – М.: Машиностроение, 1977. – 174 с. 6. Стефанов Б.В., Русанова Н.Г., Волянский А.А. Технология бетонных и железобетонных изделий. К.: Вища школа, 1982.– 166 с. 7. Коц И.В. Разработка и исследование клапанов-пульсаторов для гидравлических приводов вибрационных и ударно-вибрационных узлов горных машин. - Дис… канд. техн. наук: 05.02.03. - Винница, 1994. - 227 с.
20. Куриленко Ю. П. Дослідження режимів ущільнення бетонних сумішей глибинними вібраторами з гідроімпульсним приводом [Електронний ресурс] / Ю. П. Куриленко, І. В. Коц // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/viewFile/10944.
21. Тимощук М. Р. Оцінювання енергетичних параметрів зануреного вібруючого конфузора з гідро імпульсним приводом, використовуваного в екстракторах для вилучення корисних компонентів із органічної сировини [Електронний ресурс] / М. Р. Тимощук, М. М. Кутняк, І. В. Коц // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10968.
22. Кутняк М. М. Аналіз робочих процесів у вібраційних екстракторах з гідроімпульсним приводом / М. М. Кутняк,І. В. Коц // Матеріали XLVIII Науково-технічна конференції факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання, 2019 - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7934%3B%20https%3A
23. Коц І. В. для утилізації гумотехнічних тф полімерних виробів промисловості / А. В. Берещук, І. В. Коц // Метеріали XLVIII Науково-технічної конференціх факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання, 2019 - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7717; https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7717/6670
24. Куриленко Ю. П. ущільнювачі бетонних сумішей площинного типу з гідроімпульсним приводом / Ю. П. Куриленко, С. Б. Сторожук, І. В. Коц // Матеріали XLVIII Науково-технічної конференції факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання, 2019 - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7859%3B%20https%3A/6499
25. Панкевич В. В. Теплові камери аеродинамічного нагрівання для тепловологісної обробки бетонних і залізобетонних конструкцій / В. В. Панкевич, І. В. Коц // Матеріали XLVIII Науково-технічної конференції факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання, 2019 - Режим доступу:https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7787%3B%20https%3A/6478
26. Осадчук Н. М. Енергозберігаючі технології сушіння органічної сировини / Н. М. Осадчук, І. В. Коц // XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2019), м. Внниця, ВНТУ - Режим руху: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7261 ; https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7261/6013
27. Трубаєнко А. А. Інтенсифікація нагнітання скріпних розчинів у ґрунтовий масив при ін`єкційному підсиленні несучих основ споруд /А. А. Трубаєнко, І. В. Коц // XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2019), м. Внниця, ВНТУ - Режим руху: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/7430/6051
28. Коц І. В.Дослідження робочого процесу вертикальної вібраційної сушильної установки / І. В. Коц // XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2019), м. Внниця, ВНТУ - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2019/paper/view/8004/6692
29. Осадчук Н. М. Класифікація насосів для транспортування будівельних розчинових сумішей трубопроводами / Н. М. Осадчук, В. В. Петрусь, І. В. Коц // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2019) - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6119/5110
30. Іскович-Лотоцький Р. Д. Математичне моделювання технологічного процесу транспортування вібраційним конвеєром // Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, І. В. Коц, І. В. Севостьянов / «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019» I-а Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 13-15 травня 2019 р.: Збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 246-248.
31. Іванчук Я. В. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з двокаскадним клапаном-пульсатором // Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, І. В. Севостьянов / «Вібрації в техніці та технологіях», Матеріали XVIІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 23-25 жовтня 2019 р.– Київ.: КНУБА, 2019. – С. 31-34.
32. Сторожук С. Б. Навісний гідропривідний ударно-вібраційний молот для ущільнення жорстких бетонних сумішейС. Б. Сторожук, І. В. Коц // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5375.
33. Коц І. В. Аналітичне дослідження ін`єкційних методів відновлення та підсилення ґрунтових масивів несучих основ будівель і споруд [Електронний ресурс] / І. В. Коц // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/4852.
34. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода віброударного пристрою для руйнування гірських порід [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Я. В. Іванчук // XVІI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», 11-12 жовтня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 58-60.
35. Куриленко Ю. П. Установка для глибинного ущільнення бетонної сумішіЮ. П. Куриленко, І. В. Коц // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5433.
36. Лучков В. В. Математичні моделі робочого процесу вихрового циклону [Електронний ресурс] / В. В. Лучков, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2018", м. Вiнниця, 13-15 листопада 2018 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/view/5907
37. Кутняк М. М. Пристрій для інтенсифікації масообмінних процесів в харчовому виробництві [Електронний ресурс] / М. М. Кутняк, І. В. Коц // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3994.
38. Янченко О. Б. Вплив циклічного імпульсного силового навантаження на кристалізацію, структуру і властивості литих заготовок / О. Б. Янченко, І. В.Коц // Матеріали VІ-ої міжнародної конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 13 - 15 вересня 2018 року: збірник наукових праць. Частина 1 / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет Вінниця: ВНТУ, 2018. – С. 95-97 - Режим доступу: https://conference.vntu.edu.ua/pdmpk/2018/tezy_pd_2018.pdf
39. Горюн О. О. Аналітичний огляд та проблематика сучасних технологій виготовлення бетонополімерів [Електронний ресурс] / О. О. Горюн // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/3909.
40. Миколаєнко В. В. Ефективні системи теплопостачання на основі ґрунтових теплообмінників та сонячних колекторів. для медичних закладів у сільській місцевості [Електронний ресурс] / В. В. Миколаєнко, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2018", м. Вiнниця, 13-15 листопада 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/view/5903.
41. Коц І.В. Аналітичний огляд сучасних технологій виготовлення бетонополімерних виробів / І.В. Коц, О.О. Горюн // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Scientific horizons - 2018, September 30 - October 7, 2018. Construction and architecture. Geography and geology. Mathematics. Modern information technology. Technical science.: Sheffield Science and education Ltd, 2018. - Tom 7 - Р. 46-49.
42. Горюн О. О. Аналітичний огляд недоліків існуючих цементобетонних аеродромних покриттів / Горюн О.О. Коц І. В. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 272-274. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ itb/itb2018/paper/viewFile/5908/5015
43. Гашинська А. С. Конструктивне застосування шлюзів у чистих приміщеннях / Гашинська А.С., Коц І.В. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 303-307. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ itb/itb2018/paper/viewFile/6015/5004
44. Бауман К. В. Нові конструктивні рішення вібраційних фільтрів з пневматичним приводом для розділення складових компонентів рідинних технологічних середовищ / Бауман К. В., Коц І. В. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 328-331. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/ index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5916/5064
45. Немировський Д. О. Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею навчально-виховного комплексу / Немировський Д. О., Коц І. В. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 340-342. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/ paper/viewFile/6025/5124
46. Куриленко Ю. П. Обґрунтування конструктивної схеми глибинного гідроімпульсного віброущільнювача бетонних сумішей / Ю. П. Куриленко, І. В. Коц // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 342-345. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/ viewFile/6106/5105
47. Навісний інерційний вібромолот [Текст] / Р. Д. Іскович-Лотоцький, І. В. Коц, Я. В.Іванчук, О. Д. Манжілевський // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», Вінниця, 27-29 грудня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 58-61.
48. Кутняк М. М. Устаткування з гідроімпульсним приводом для інтенсифікації отримання екстрактів із заморожених плодів та ягід / Кутняк М. М., Коц І. В. // Міжнародна науково-технічна конференція “Інноваційні технології в будівництві”, Вінниця, 13-15 листопада 2018 р., с. 347-350. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2018/paper/viewFile/5904/5098
49. Коц І. В. Моделювання тепломасообмінних процесів в автоклавних установках з рециркуляційним аеродинамічним нагрівом [Електронний ресурс] / І. В. Коц // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2292.
50. Кутняк М. М. Аналіз відомих способів та пристроїв інтенсифікації масообмінних процесів в харчових технологіях [Електронний ресурс] / М. М. Кутняк, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3339.
51. Назаренко М. В. Тепловологісна обробка бетонних виробів з використанням аеродинамічного нагрівання [Електронний ресурс] / М. В. Назаренко, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3351.
52. Григоренко Т. Ю. Удосконалення методів розрахунку систем опалення і вентиляції з врахуванням впливу теплотехнічних неоднорідностей огороджувальних конструкцій будівель [Електронний ресурс] / Т. Ю. Григоренко, Коц І. В.// Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3363.
53. Прилипко О. О. Ефективні комбіновані системи теплопостачання житлової котеджної споруди [Електронний ресурс] / О. О. Прилипко,І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3369.
54. Лучков В. В. Підвищення ефективності пилоочищення в зернообробній галузі [Електронний ресурс] / В. В. Лучков, І. В. Коц// Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3375.
55. Горюн О. О. Устаткування для імпульсного насичення спеціальними рідинами органічних будівельних матеріалів та виробів [Електронний ресурс] / О. О. Горюн, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3376.
56. Аніпченко А. С. Сучасні системи створення мікроклімату культових споруд в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Аніпченко, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3400.
57. Сторожук С. Б. Ударно вібраційні установки для ущільнення жорстких бетонних сумішей [Електронний ресурс] / С. Б. Сторожук, І. В. Коц, // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Енергоефективність в галузях економіки України-2017", м. Вiнниця, 11-13 жовтня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/view/3371.
58. Сторожук С. Б. Устаткування ударно-вібраційної дії з гідроімпульсним приводом для виготовлення монолітних основ і фундаментів із жорстких бетонних сумішей [Електронний ресурс] / С. Б. Сторожук, І. В. Коц // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=24&mat=237.
59. Горюн О. О. Устаткування для гідроімпульсного насичення спеціальним розчином капілярно-пористих матеріалів [Електронний ресурс] / О. О. Горюн, І. В. Коц // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=24&mat=236.
60. Кутняк М. М. Аналіз існуючих моделей поведінки сипучого матеріалк при вібраційному впливові [Електронний ресурс] / М. М. Кутняк, І. В. Коц // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=24&mat=251.
61. Жара О. Б. Ефективні системи теплопостачання навчальних корпусів та студентських гуртожитків вінницького національного технічного університету [Електронний ресурс] / О. Б. Жара, Б. О. Черановський, І. В. Коц // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/777.
62. Гурич А. Ю. Обгрунтування раціональних конструктивних параметрів та характеристик автоклавного обладнання із аеродинамічним нагрівом для термічного оброблення харчової сировини [Електронний ресурс] / А. Ю. Гурич, О. В. Цуркан, І. В. Коц // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/723.
63. Коц І. В. Теоретичні основи гідродинамічних процесів у приводах гірничих і будівельних технологічних машин вібраційної та ударно-вібраційної дії [Електронний ресурс] / І. В. Коц // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/720.
64. Бауман К. В. Обгрунтування раціональних параметрів і характеристик промислових зразків гідродинамічного устаткування кавітаційного типу для виготовлення бітумних емульсій [Електронний ресурс] / К. В. Бауман, І. В. Коц // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/45.
65. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи" (МТН-2016),19-22 квітня.
66. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи" (МТН-2016),19-22 квітня.
67. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи" (МТН-2016),19-22 квітня.
68. Жара О. Б., Черановський Б. О., Коц І. В., Jara O. B., Cheranovski B. О., Kots I. V., Черановский Б. А., Коц И. В. Ефективні системи теплопостачання навчальних корпусів та студентських гуртожитків Вінницького національного технічного університету
69. 629.021:637.513.3:66.098.2:621.78:613.26/.29
70. 69.05-82+625.7/.8.08-82
71. Горюн О. О. Дослідження режимів гідроімпульсного просочення спеціальними розчинами капілярно-пористих матеріалів в автоклавах [Електронний ресурс] / О. О. Горюн, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1574.
72. Сторожук С. Б. Експериментальне дослідження навісного гідроприводного ударно-вібраційного обладнання для виготовлення монолітних бетонних основ методом послідовного нарощування [Електронний ресурс] / С. Б. Сторожук, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1606.
73. Побережний М. І. Використання гідростатичних опор для гірничих технологічних машин [Електронний ресурс] / М. І. Побережний, І. В. Коц // Матеріали мiжнародної науково-технічної конференцiї "Інноваційні технології в будівництві-2016", м. Вiнниця, 5-7 листопада 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/view/1609.
74. Гурич А. Ю. Автоклавна установка з аеродинамічним теплогенеруючим рециркуляційним інтенсифікатором [Електронний ресурс] / А. Ю. Гурич, Т. Ю. Бабич, І. В. Коц // Материали за XII международна научна практична конференция "Динамиката на съвременната наука -2016", 17-25 юли, 2016. – 2016. – Т. 3. – Режим дрступу: http://www.rusnauka.com/24_DSN_2016/Tecnic/3_215792.doc.htm.
75. Гамеляк І. П. Використання методу ін`єктування при підсиленні дорожніх і аеродромних одягів та Ґрунтової основи схилів доріг [Текст] / І. П. Гамеляк, Н. П. Бадьора, І. В. Коц // LXIX наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - Київ : НТУ, 2013. - С. 201-202.
76. Гамеляк І. П. Використання аеродинамічного нагріву при тепловологісній обробці бетонних дорожніх плит [Текст] / І. П. Гамеляк, О. П. Колсник, І. В. Коц // ІXІХ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. - Київ : НТУ, 2013.
77. Коц І. В. Інтерактивні методи проведення лабораторних робіт з дисципліни “Технічна механіка рідин і газів” [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, К. В. Бауман // Гуманізм та освіта :збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця. 14-16 вересня 2010 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2010. – С. 465-467.
78. Березюк О. В. Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів [Текст] / О. В. Березюк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "І-й Всеукраїнський з`їзд екологів (ECOLOGY-2006)". – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 30.
79. Коц. І. В. Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів [Текст] / І. В. Коц, О. В. Березюк // Збірник тех доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Перший Всеукраїнський з`їзд екологів", 4–7 жовтня 2006 р. - С.
80. Петрусь В. В. Автомат реверсу для поршневих насосів із гідроприводом [Текст] / В. В. Петрусь, І. В. Коц // Автоматика-2006 : XIII міжнародна науково-техн. конф. з автоматичного управління, Вінниця, 25-28 вересня 2006 р. : тези доповідей. – Вінниця, 2006. – С. 238.
81. Коц И. В. Теоретическое обоснование условий возбуждения и существования периодических колебаний запорно-распределительного элемента клапана-пульсатора [Текст] / И. В. Коц // Тезисы докладов к зональной конференции "Проектирование и эксплуатация промышленных гидроприводов и систем гидропневмоавтоматики", Пенза, 17-18 марта 1988 г. - 1988. - С. 68-70.