Коц Іван Васильович

Викладач ВНТУ

Резюме

Професор кафедри інженерних систем у будівництві,   завідувач і науковий керівник  науково-дослідної лабораторії гідродинаміки Вінницького національного технічного університету
Кандидат технічних наук, доцент

Народився 1 вересня 1948 р. на Вінничині. Закінчив у 1966 р. із золотою медаллю Дяковецьку середню школу ім. М. Стельмаха. В 1971 році закінчив із відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». По закінченню навчання працював інженером конструкторсько-технологічного бюро Красилівського агрегатного заводу (філії при Київському виробничому об`єднанні ім. Артема Міністерства Авіаційної промисловості СРСР). З листопада 1971 р. по листопад 1972 р. служив у армії.
З грудня 1972 р. почав працювати у Вінницькому політехнічному інституту на посадах інженера, асистента кафедри теоретичної механіки, молодшого і старшого наукового співробітника науково-дослідної частини ВПІ. У 1984 р. закінчив аспірантуру ВПІ. Кандидатську дисертацію захистив на тему «Розробка і дослідження клапанів-пульсаторів для гідравлічних приводів вібраційних і ударно-вібраційних вузлів гірничих машин» за спеціальністю 05.02.03 – «Системи приводів». Вчене звання доцента кафедри теплоенергетики та теплогазопостачання присвоєно в 2002 році. Після захисту дисертації працював старшим науковим співробітником НДЧ, старшим викладачем, доцентом кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету. З вересня 2010 р. по даний час професор кафедри інженерних систем у будівництві. У 2014-15 н.р., а також з лютого 2018 р. по вересень 2020 р. виконував обов`язки завідувача кафедри інженерних систем у будівництві ВНТУ. Після створення у 1995 р. науково-дослідної лабораторії гідродинаміки ВНТУ був призначений її завідувачем і науковим керівником, обов`язки яких виконує і в даний час.
У теперішній час Коц І.В. керує аспірантами, пошукачами та магістрантами. Під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації.
Коц І.В. з 2002 р. є дійсним членом Академії будівництва України.

Публікацій 365

Хобі Туризм, шахи

Контактна інформація http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ezuDQ6YAAAAJ; http: / www.facebook.com/ivkots; +38(067)2624181; ivkots@gmail.com

Електронна пошта ivkots@vntu.edu.ua