Коц Іван Васильович

Резюме

 

Моя сторінка на сайті «Google Академія» - 

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ezuDQ6YAAAAJ

            Коц  Іван Васильович – к.т.н., професор кафедри інженерних систем у будівництві, завідувач і науковий керівник науково-дослідної лабораторії гідродинаміки Вінницького національного технічного університету, академік Академії будівництва України.

В 1971 році закінчив Київський політехнічний інститут і отримав диплом з відзнакою інженера-механіка за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». По закінченню навчання працював інженером конструкторсько-технологічного бюро Красилівського агрегатного заводу (філії при Київському виробничому об'єднанні ім. Артема Міністерства Авіаційної промисловості СРСР). З листопада 1971 по листопад 1972 рік служив у рядах Радянської армії.

З грудня 1972 року працював у Вінницькому філіалі Київського політехнічного інституту, а потім Вінницького політехнічного інституту (ВПІ) на посадах інженера, асистента кафедри теоретичної механіки, молодшого і старшого наукового співробітника науково-дослідної частини ВПІ.

            У 1984 році закінчив аспірантуру ВПІ. Кандидатську дисертацію захистив на тему «Розробка і дослідження клапанів-пульсаторів для гідравлічних приводів вібраційних і ударно-вібраційних вузлів гірничих машин» за спеціальністю 05.02.03 – «Системи приводів». Вчене звання доцента присвоєно в 2002 році. Після захисту дисертації працював старшим науковим співробітником НДЧ, старшим викладачем, доцентом кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету.  З вересня 2010 року по даний час професор кафедри теплогазопостачання ВНТУ. З лютого 2015 року по вересень 2015 року виконував обов'язки завідувача кафедри теплогазопостачання. Після створення у 1995 році науково-дослідної лабораторії гідродинаміки ВНТУ був призначений її завідувачем і науковим керівником, обов’язки яких виконує і в даний час.

            Напрям наукової діяльності: "Моделювання та експериментальні дослідження динаміки робочих процесів устаткування та пристроїв гірничих та будівельних машин вібраційної та ударно-вібраційної дії з гідроімпульсним приводом ( для технологічних процесів буріння, грохочення, подрібнення, ін'єктування), розроблення теплотехнологічного устаткування і технологічних процесів на основі аеро- та гідродинамічної теплогенерації, автоклавного обладнання для тепловологісної обробки ріних матеріалів і виробів, пристроїв і технологій виготовлення бітумних та інших видів емульсій кавітаційним способом".   

Підготував 2 кандидата наук. Керує підготовкою 4 аспірантів та 3 пошукачів  наукового ступеню. Під науковим керівництвом Коца І.В. підготовлено 7 наукових студентських робіт, 2 з яких визнані переможною на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, а одна із них відзначена грамотою Міністра освіти і науки України, захищено більше 20 магістерських кваліфікаційних робіт.

            Автор близько 400 наукових та методичних праць, серед яких 6 монографій, 1 підручник з грифом МОНУ, 5 навчальних посібників  з грифом університету, понад 260 авторських свідоцтв та патентів.

            За досягнення в науковій і педагогічній діяльності має ряд почесних грамот Міністерства освіти та науки України, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, ВНТУ, а також срібну медаль Академії будівництва України.

Сторінка Facebook:

http: / www.facebook.com/ivkots

Профіль в РІНЦ: SPIN-код: 8141-8647 

Нагороди

  • 2005 - Грамота ВНТУ за високі показники у винахідницькій роботі у 2005 році
  • 2005 - Грамота ВНТУ за активну участь в науковій роботі зі студентами
  • 2006 - Почесна грамота Міністерства освіти та науки України як науковому керівнику переможця ( 1 місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2005/2006 н.р. з напрямку «Нафтова і газова промисловість»
  • 2012 - Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради за сумлінну працю, вагомий особовий внесок у розвиток будівельної галузі, високий професіоналізм
  • 2013 - Срібна медаль Академії будівництва України за високі наукові результати в будівельній галузі та суттєвий вклад у підготовку фахівців
  • 2015 - Подяка Міністерства освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку високо-кваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність